Producent termometrów, higrometrów i innych urządzeń elektronicznych LAB-EL

Co robimy? Urządzenia i systemy do monitorowania parametrów klimatu oraz sterowania procesami przemysłowymi

Powstała w 1989 roku firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w pomieszczeniach. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od miniaturowych logerów, przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów, termometrów i barometrów, przez rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i rolnicze, aż po stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji (włącznie z radiową lub internetową transmisją wyników pomiarów).

Na ofertę firmy LAB-EL składa się kilka tematów:

Cechy wyróżniające oferowane przyrządy pomiarowe:

Systemy pomiarowo - rejestrujące LAB-EL są między innymi eksploatowane w (patrz lista referencyjna):

W szczególności systemy nadzoru klimatu znajdują zastosowanie we wszystkich firmach wdrażających systemy jakości ISO, HACCP lub GAMP, ponieważ przyrządy spełniają odpowiednie wymagania, a ich jakość metrologiczną potwierdzają załączane do nich świadectwa wzorcowania z akredytowanych laboratoriów.

Klasyfikacja GUS dotycząca wyrobów i usług LAB-EL jest przedstawiona w załączonym wyciągu z klasyfikacji PKWiU 2008 i PKD 2007.

Pełna oferta LAB-EL Sp. J. oraz podstawowe dane techniczne urządzeń są dostępne w Internecie na stronie: http://www.label.pl. Przykładowe rozwiązania systemów do nadzoru klimatu przedstawiono w załączonym opisie.

Dobry klimat sprzyja
AUTOMATYZACJI PROCESÓW